7 grudnia 2012

Nowe publikacje ENISA powstały z naszym udziałem i są już dostępne

W dniu dzisiejszym Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała dwa ważne dokumenty. Pierwszy z nich zawiera scenariusze szkoleń i ćwiczeń dla zespołów CERT-owych, natomiast drugi to tzw. „mapa drogowa” (ang. roadmap) wskazującą, w jaki sposób proaktywnie zwiększyć wartość szkoleń i ćwiczeń dla CERT-ów w Europie. Szczególnie polecamy zainteresowanie [...] Czytaj dalej