30 września 2013

Zespół ComCERT członkiem Abuse-Forum

We wrześniu zespół ComCERT został przyjęty w poczet Abuse-Forum, organizacji zrzeszającej podmioty, które w wymianie informacji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego widzą realny przyczynek do wzrostu tego bezpieczeństwa. Abuse-Forum to nieformalna organizacja zrzeszająca przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce, [...] Czytaj dalej