15 grudnia 2016

ComCERT stworzył koncepcję SOC w Banku

ComCERT zakończył realizację koncepcji SOC w dużym polskim banku. W ramach usługi ComCERT zrealizował następujące prace:

  1. Analiza stanu bieżącego (audyt zgodnie z metodyką SUOPT)
  2. Określenie optymalnego stanu docelowego (zgodnie z metodyką ComCERT)
  3. Określenie stopnia dojrzałości i analiza luki
  4. Określenie planu działań i prac wdrożeniowych, w tym harmonogram wdrożenia SOC w Banku
  5. Określenie szacowanych
[...] Czytaj dalej