29 czerwca 2018

ComCERT przeprowadził w Paryżu dla RENATER ćwiczenia CERT Games Capture-the-Flag

Dziś zakończyły się 2-dniowe międzynarodowe ćwiczenia zorganizowane przez RENATER, a przeprowadzone przez ComCERT, według naszego pomysłu i scenariuszy. W ćwiczeniach wzięło udział 7 drużyn z całej Europy. Mamy nadzieje, że z ćwiczeń tych zostanie opublikowany podobny filmik, jak z ćwiczeń, jakie również w Paryżu realizowaliśmy w 2016 roku. Link do tego filmiku poniżej.

https://services-numeriques.unistra.fr/les-services-aux-usagers/services-osiris/cert-osiris/formations/cert-games-2016.html [...] Czytaj dalej

12 czerwca 2018

ComCERT przeprowadził ćwiczenia CERT Drill™ w wielkim banku

Ćwiczenia CERT Drill oparte są na koncepcji Cyber EXE™ autorstwa Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, z tym, że są one przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki konkretnego klienta i z zachowaniem pełnej poufności co do przebiegu jak i wniosków z ćwiczenia. Jest to nowy produkt ComCERT (ćwiczenia przeprowadzono po raz drugi) i spotkał się z bardzo pozytywną oceną Klienta. Ćwiczenia zostały zrealizowane [...] Czytaj dalej