30 stycznia 2019

ComCERT przeprowadził audyt poziomu dojrzałości SOC wielkiego polskiego banku

ComCERT przeprowadził audyt autorską metodyką SUOPT stopnia dojrzałości wewnętrznego Security Operations Center wielkiego polskiego banku. Prace trwały 3 miesiące i zakończyły się raportem zawierającym ocenę stopnia dojrzałości, analizę luki oraz propozycję konkretnych działań zwiększających dojrzałość zespołu oraz zdolność do zarządzania cyberbezpieczeństwem. [...] Czytaj dalej

30 stycznia 2019

Trzy kolejne polskie podmioty są kandydatami do certyfikacji

Trzy kolejne polskie CERT-y (CERT PSE, PGE CERT i CERT PKO BP) są kandydatami do certyfikacji Trusted Introducer. W tym procesie dwóm z nich doradza i wspiera je ComCERT. Jeśli wszystkie 3 uzyskają certyfikację, w Polsce będziemy mieli 4 certyfikowane zespoły (bo certyfikację ma również CERT OPL). Wszystkich certyfikowanych (i kandydatów do certyfikacji) CERT-ów jest w Europie 30. Polska, mając 4 certyfikowane [...] Czytaj dalej

9 stycznia 2019

ComCERT wspierał Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń w ćwiczeniach CyberEXE™ dla sektora bankowego

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń przeprowadziła, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich kolejne ćwiczenia CyberEXE dla sektora bankowego. To już trzecie takie ćwiczenia. Polegają one na weryfikacji, w jaki sposób bank, jako duża, specyficzna organizacja, reaguje na symulowany incydent cyberbezpieczeństwa dużej skali. W ćwiczeniach wzięła udział największa liczba banków, w porównaniu [...] Czytaj dalej