28 lutego 2019

Platforma MISP podstawową platformą wymiany informacji z Klientami

ComCERT sukcesywnie realizuje udostępnianie swoim Klientom ustrukturyzowanych informacji i alertów o cyber zagrożeniach przez platformę MISP, do której są podłączone systemy Klientów. W ten sposób Klienci ComCERT mają dostęp do bogatej bazy bieżących i historycznych informacji o zagrożeniach i incydentach, w tym do tzw. Indicators of Compromise, zainfekowanych aplikacjach mobilnych, skradzionych [...] Czytaj dalej