Polscy akcjonariusze Spółki dysponują akcjami stanowiącymi 94,6% sumy akcji Spółki.

Wśród istotnych akcjonariuszy ComCERT Spółki Akcyjnej znajdują się:

  • PreVenture GmbH – spółka, która również kontroluje DFN-CERT, największy CERT w Europie, z którego know-how korzystamy
  • Capital One Partners Sp. z o.o. sk –  podmiot należący do grupy Capital One Advisers, świadczącej kompleksowe usługi doradztwa z zakresu pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw, realizacji publicznych i niepublicznych ofert akcji i obligacji, doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć, doradztwa strategicznego i operacyjnego.