Nasza historia i sukcesy

2011

W grudniu ComCERT został powołany przez Tomasza Chlebowskiego i Mirosława Maja

Zdobyliśmy pierwszych klientów, większość z nich jest z nami do dnia dzisiejszego

2012

Co roku prowadzimy – jako podwykonawca Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń – dla poszczególnych sektorów gospodarki ćwiczenia CyberEXE, również w Azji i Afryce. Przy współpracy z byłym Ministerstwem Cyfryzacji prowadziliśmy te ćwiczenia jako element wdrażania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Zajęliśmy pierwsze miejsce (wśród 200 uczestniczących zespołów) na największych cywilnych ćwiczeniach z zakresu ochrony cyberprzestrzeni ENISA Cyber Europe

2014

Realizowaliśmy dla ENISA na podstawie umowy ramowej kilkanaście projektów dotyczących opracowywania najlepszych praktyk zespołów CERT

Byliśmy jednym z liderów środowiska cyberbezpieczeństwa inicjującym zmiany w rozporządzeniach do Ustawy o KSC

2018
2019

ComCERT wszedł w skład Grupy Asseco

Znacząco poszerzyliśmy swoją ofertę integrację systemów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji polityki Asseco

2020

Zrealizowaliśmy nasz największy kontrakt – budowę struktury cyberbezpieczeństwa „Cyber Defense Africa” w Togo.

Nasze przychody wzrosły ponad 3-krotnie, a zyski – prawie 17-krotnie

2021

Uzyskaliśmy finansowanie w programie CyberSecIdent IV NCBiR – jako lider konsorcjum – realizacji projektu „Detektor APT”

Uzyskaliśmy certyfikat ISO/IEC 27001:2017 (ISMS). Zakresem certyfikacji były objęte usługi cyberbezpieczeństwa – SOC, CERT, doradztwo i audyty IT oraz integracja systemów bezpieczeństwa

2022