Od 2019 roku ComCERT SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA.

Obecnie Asseco Poland SA posiada 69,01% akcji spółki ComCERT SA.