W 2019 roku spółka ComCERT SA weszła w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA.

Od czerwca 2020 roku Asseco Poland SA jest jedynym (100%) akcjonariuszem.