Nasi Założyciele

Tomasz Chlebowski

Współzałożyciel i wieloletni Prezes Zarządu ComCERT SA. Obecnie doradca Zarządu oraz Prokurent.

Więcej informacji
Mirosław Maj

Współzałożyciel i Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Wiceprezes spółki ComCERT SA.

Więcej informacji