Naszymi partnerami są operatorzy telekomunikacyjni, firmy integracyjne IT i dostawcy rozwiązań oraz operatorzy centrów danych. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy dostrzegają we współpracy z nami możliwość budowy wspólnej, lepszej oferty o większej wartości dodanej dla Klientów i niższych kosztach własnych.

Wśród Partnerów są również organizacje umożliwiające nam poszerzenie niezbędnego know-how do świadczenia zaawansowanych i kompleksowych usług oraz utrzymywania niezbędnych światowych kontaktów, które są podstawą skuteczności współczesnych CERT-ów.