Spółka została założona przez dwóch doświadczonych menedżerów i ekspertów:

Tomasza Chlebowskiego, założyciela i wieloletniego prezesa firm Grupy TCH, wiceprezesa Optimus SA, zastępcę dyrektora NASK oraz przez Mirosława Maja, wieloletniego kierownika CERT Polska (w latach 2001–2010), założyciela Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, współtwórcę szeregu projektów dotyczących bezpieczeństwa IT: SECURE (pierwsza konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Polsce), DyżurNet.pl, Project CLOSER (NATO), ARAKIS-GOV i innych, wieloletniego polskiego oficera łącznikowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Tomasz Chlebowski i Mirosław Maj stanowią zarząd ComCERT SA.