Spółka została założona w 2011 roku przez dwóch doświadczonych menedżerów i ekspertów:

Tomasza Chlebowskiego, założyciela i wieloletniego prezesa firm Grupy TCH, wiceprezesa Optimus SA, zastępcę dyrektora NASK oraz przez Mirosława Maja, wieloletniego kierownika CERT Polska (w latach 2001–2010), założyciela Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, współtwórcę szeregu projektów dotyczących bezpieczeństwa IT: SECURE (pierwsza konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Polsce), DyżurNet.pl, Project CLOSER (NATO), ARAKIS-GOV i innych, wieloletniego polskiego oficera łącznikowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

 

Obecnie w skład Zarządu ComCERT SA wchodzą:

Krzysztof Dyki  – Prezes Zarządu

Tomasz Chlebowski – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Maj – Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Wiater – Członek Zarządu