DOKUMENTY DLA EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI (ENISA):

  • Nasi eksperci Mirosław Maj i Tomasz Chlebowski brali udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji  (ENISA). Efektem tego projektu jest dokument CERT Exercises Handbook i CERT Exercises Toolset  opublikowany przez ENISA.   http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/exercise
  • 07 grudnia 2017 r.  ENISA opublikowała raport dotyczący potrzeb szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa informacji w sektorach usług krytycznych. Eksperci ComCERT SA mieli okazję po raz kolejny współpracować z ENISA, tym razem  przy tworzeniu tego opracowania. Pełny raport do pobrania tutaj: RAPORT DO POBRANIA