Mając na uwadze różnorodność potrzeb poszczególnych podmiotów gospodarczych, ComCERT SA stworzyła specjalne pakiety usług dla poszczególnych branż:

Telekomunikacja i Centra Danych

Finanse i Bankowość

e-Commerce