ComCERT oferuje i dostarcza szereg usług związanych z tworzeniem koncepcji, projektowaniem, wdrażaniem, audytem wdrożenia i funkcjonowaniem SOC.

Do podstawowych usług z tego zakresu należą:

Usługi związane z budową i optymalizacją działań SOC:

  1. przygotowanie koncepcji działania zespołu SOC w organizacji
  2. audyt stopnia dojrzałości procesu budowy SOC i CERT w organizacji wg metodyki SIM3, audyty typu analizy luki („Gap Analysis”)
  3. wsparcie przy budowie komórki SOC, w skłąd której wchodzi zespół CERT
  4. autoryzacja/certyfikacja zespołu CERT w Trusted Introducer, członkostwo w FIRST, upoważnienie do używania znaku CERT przez CERT/CC

Usług dla funkcjonujących już SOC:

  1. dostarczanie danych typu threat Intelligence do komórki SOC
  1. przejmowanie roli 2. linii wsparcia lub 3. linii (CTAC, CERT) dla komórki SOC

ćwiczenia dla zespołów SOC lub CERT w celu weryfikacji i podnoszenia ich kompetencji technicznej lub świadomościowej