Nawet według producentów rozwiązań bezpieczeństwa ich produkty są skuteczne w 60-95%. Nawet jeśli przedsiębiorstwo stosuje kompleksowy system ochrony, skuteczny atak lub inne naruszenie bezpieczeństwa z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić. Próby takich ataków zdarzają się codziennie, a często wielokrotnie w ciągu dnia.

Dlatego, aby spełniać stawiany kierownictwu firmy/instytucji wymóg podjęcia wszelkich racjonalnych działań w kierunku zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działania (business continuity) firmy/ instytucji, konieczne jest podjęcie kroków, które zapewnią sprawne działania podmiotu w sytuacji ew. ataku i po nim. Takim ważnym i koniecznym krokiem jest:

Zapewnienie zespołowi bezpieczeństwa / IT wsparcia ze strony ekspertów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

Wsparcie to polega na wykorzystaniu kompetencji, doświadczeń i relacji ekspertów ComCERT SA (jedynej w Polsce niezależnej firmy specjalizującej się w tego typu usługach) w celu redukcji zagrożenia oraz zminimalizowania jego konsekwencji. Wsparcie to jest konieczne, ponieważ zespół bezpieczeństwa/ IT w danym przedsiębiorstwie przeważnie spotyka się z zagrożeniami bezpieczeństwa sporadycznie. W takiej sytuacji wypracowanie i utrzymanie pełnych kompetencji i eksperckiej wiedzy specjalistycznej z dziedziny reagowania na incydenty jest niezwykle kosztowne, a zbudowanie w krótkim czasie relacji z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, koniecznych do skutecznego działania, wręcz niemożliwe.

Usługa ComCERT polega na umożliwieniu zespołowi bezpieczeństwa/ IT w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa natychmiastowego kontaktu z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, międzynarodowe kontakty z podobnymi zespołami bezpieczeństwa na świecie oraz wypracowane metody postępowania z zagrożeniami bezpieczeństwa, na jakie może natknąć się podmiot będący celem ataku lub innego zagrożenia bezpieczeństwa. ComCERT – na podstawie własnych źródeł – identyfikuje zagrożenia dla swoich Klientów, informuje ich i podejmuje natychmiastowe działania w celu ich usunięcia.

Wsparcie ze strony ekspertów ComCERT w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w organizacji Klienta może polegać m.in. na profesjonalnych działaniach wg najlepszych wzorców i standardów międzynarodowych, związanych z:

 • zatrzymaniem ataku i usunięciem wewnątrzfirmowych przyczyn. takich jak np.:
  • słabości systemowe
  • słabości organizacyjne
  • identyfikacja i usunięcie ew. zainstalowanego złośliwego oprogramowania (malware)
 • identyfikacją źródła ataku/przyczyn zagrożenia
 • minimalizacja szkód wyrządzonych przez atak lub zagrożenie
 • reprezentowaniem w kontaktach z innymi podmiotami (np.: operatorami telekomunikacyjnymi i CERT-ami) w kraju i zagranicą
 • profesjonalnym zabezpieczeniem danych i dowodów w celu umożliwienia wykorzystania ich w ew. dalszym postepowaniu (np. prawnym), zarówno z sieci jak i dostawcy usług internetowych (ISP) czy aplikacji (społecznych), bez względu na ich geograficzna lokalizację
 • rekomendacjami związanymi z uniknięciem powtórzenia zagrożenia (techniczne, organizacyjne)
 • nietypowymi (z punktu widzenia podmiotu) zagrożeniami, typu: szantaż w sieci, kampania oczerniająca, kradzież danych, ataki socjotechniczne (zestaw metod mających na celu uzyskanie niejawnych informacji) i każdym innym zagrożeniem w sieci.

W ramach abonamentowej usługi oferujemy jej najwyższa jakość, wraz z warunkami SLA (Service Level Agreement), dotyczącymi czasu reakcji zespołu.

Naturalnym uzupełnieniem tej usługi są usługi monitorowania bezpieczeństwa systemu (CATS). Możliwość korzystania z usług wykrywania zagrożeń oraz wsparcia w obronie przed nimi i usuwania ich konsekwencji pozwala na zbudowanie kompletnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, bez których to usług bezpieczeństwo nie może być zapewnione.