• Jak chronić przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością? – Podsumowanie konferencji „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni” przez portal B2-biznes.pl  „…Jak tłumaczył Dariusz Łydziński, dyrektor ds. audytu i certyfikacji systemów w ComCERT, by wykraść dokumenty przedsiębiorstwa, wcale nie trzeba się dziś do niego włamywać, niejednokrotnie mamy do czynienia z przekupywaniem pracownika firmy sprzątającej (często są to osoby z przypadku), płaci się mu, by podczas wykonywania swoich obowiązków wyniósł z firmy poszczególne papiery bądź zrobił im zdjęcie. Odnosząc się do cyberprzestępców, Łydziński podkreślał, że największe „sukcesy” odnoszą za sprawą metod socjotechnicznych, którym ulegają ofiary przestępstw np. poprzez otwieranie maili z rzekomym wezwaniem do zapłaty do rachunku…” (więcej …)
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Konferencja PKW, Akademi VISTULA i ACFE Polska – Relacja portalu kontroler.info. „…Przedstawiciel ComCERT – Dariusz Łydziński opowiedział uczestnikom konferencji, jak zaplanować i wdrożyć dobre praktyki zapobiegania nadużyciom teleinformatycznym w organizacji. W swoim wystąpieniu podpowiadał, jak identyfikować zagrożenia pochodzące z cyberprzestrzeni oraz jak reagować na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznej infrastruktury. Na konkretnych przykładach pokazał, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji i systemów do ich przetwarzania nie jest skomplikowana technologia, lecz czynnik ludzki. Położył nacisk na konieczność uświadomienia pracownikom wartości informacji, jakimi dysponują oni sami i jakie pracodawca powierza im do przetwarzania, by mogli realizować swoje zawodowe zadania. Równoważnym, jeśli nie ważniejszym, według prelegenta, elementem bezpieczeństwa informacji jest nadzór przełożonych i stała kontrola przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa. Na prostych przykładach pokazał, jak łatwo osoby nieuprawnione mogą wejść w posiadanie cudzych informacji tak fizycznych jak i wirtualnych, jeśli w firmie nie ma odpowiednich procedur i nadzoru…” (więcej …)