Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest polską fundacją, której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie. Cele te są realizowane przez działalność w trzech głównych obszarach:

  • uświadamiania o zagrożeniach teleinformatycznych
  • reagowania na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ComCERT SA wraz z Fundacją podejmuje szereg działań, które przyczyniają się do realizacji tych celów.