Oferta

Oferujemy kompleksowe produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, stanowiące pełną ofertę odpowiadającą potrzebom zespołów cyberbezpieczeństwa dużych i średnich podmiotów, szczególnie narażonych na zagrożenia, w tym banków, podmiotów infrastruktury krytycznej, innych operatorów usług kluczowych, podmiotów administracji publicznej i dostawców usług cyfrowych.

Usługi:

Outsourcing wszystkich linii SOC

Modelowanie zagrożeń z wykorzystaniem MITRE ATT&CK

Dostarczanie feedów Cyber Threat Intelligence (CTI)

Doradztwo i audyty bezpieczeństwa

Projektowanie koncepcji i struktur cyberbezpieczeństwa

Budowa zespołów SOC i CERT/CSIRT

Wsparcie w rozwoju zespołów SOC i CERT/CSIRT

Audyty stopnia dojrzałości zespołów cyberbezpieczeństwa (metodyki SIM3/ENISA/SUOPT)

Wsparcie w zakresie dostosowania do UoKSC i NIS

Wsparcie w uruchomieniu usług outsourcingu SOC

Wsparcie we wdrożeniu SIEM

Usługi wdrożeniowe:

Bezpieczeństwo sieci i aplikacji

Ochrona stacji końcowych

Zarządzanie bezpieczeństwem

Integracja i optymalizacja istniejących systemów

Rozwój, utrzymanie i serwisowanie systemów