Oferta

Oferujemy kompleksowe produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, stanowiące pełną ofertę odpowiadającą potrzebom zespołów cyberbezpieczeństwa dużych i średnich podmiotów, szczególnie narażonych na zagrożenia, w tym banków, podmiotów infrastruktury krytycznej, innych operatorów usług kluczowych, podmiotów administracji publicznej i dostawców usług cyfrowych.