Pakiet dla Data Center

W ramach usług dla Call Center i jego klientów możliwe są następujące usługi:

  1. Wsparcie dla Zespołu Bezpieczeństwa Call Center jako podmiotu prowadzącego aktywną działalność w sieci (patrz: Pakiet dla podmiotu prowadzącego aktywną działalność w sieci)
  2. Usługi dla klientów biznesowych Call Center przez uzupełnienie oferty telekomunikacyjnej o korporacyjne usługi bezpieczeństwa, zwiększające wartość usług outsourcingowych/hostingowych/kolokacyjnych/telekomunikacyjnych Call Center
  3. Audyty bezpieczeństwa w ramach usługi kolokacyjnej. Analiza projektu instalacji sprzętu/oprogramowania klienta w Data Center przed ich instalacją oraz analiza/audyt działających w Data Center rozwiązań/aplikacji
  4. Wspólne z Call Center projektowanie i wdrażanie oraz utrzymywanie rozwiązań i usług związanych z zapewnieniem obrony klientów Call Center przed atakiem DDoS[1]. Powinny z tej usługi skorzystać szczególnie podmioty narażone na najczęstsze ataki (sklepy internetowe, wszelkie podmioty aktywne w zakresie e-commerce, jednostki administracji). Usługa polega na instalacji w Call Center urządzeń, do których zostanie skierowany ruch w czasie ataku. Urządzenia te mają moce wystarczające do obsłużenia wszystkich zapytań będących elementami ataku, odfiltrowania ataku i skierowaniu do serwera klienta jedynie naturalnego ruchu. Częstym elementem tej usługi jest warunek, aby serwis klienta był zlokalizowany w danym Data Center.

 

 


[1] DDoS – (ang. Distributed Denial of Service) – zmasowany (kilkudziesięciu tysięcy – kilkuset tysięcy komputerów) atak na serwer lub łącze atakowanego komputera polegający na przesyłaniu pakietów/zapytań do serwera, powodujący niemożność obsłużenia tych zapytań lub niemożność przesłania (w wyniku ograniczonej przepustowości łącza) informacji, co powoduje, że dany serwis jest w czasie ataku niedostępny