Instytucje sektora przemysłowego (w tym energetyka i gazownictwo)

W sektorze przemysłowym, a szczególnie w podmiotach dysponujących systemami DCS/SCADA, oferujemy usługi zwiększające bezpieczeństwo tych systemów.

W ramach usług dla sektora przemysłowego możliwe są następujące usługi:

1)      Wsparcie dla Zespołu Bezpieczeństwa Klienta jako podmiotu prowadzącego aktywną działalność w sieci w postaci klasycznego wsparcia CERT-u (patrz: Pakiet dla podmiotu prowadzącego aktywną działalność w sieci).

2)      Wsparcie przy obronie przed działaniami wymierzonymi w systemy Klientów ze szczególnym uwzględnieniem problemów infrastruktury krytycznej (wytwarzanie energii, przesył energii i gazu) i systemów automatyki przemysłowej DCS, SCADA . Wsparcie to może mieć kilka możliwych form:

  • Audyty bezpieczeństwa w celu określenia poziomów bezpieczeństwa informatycznego, wykrywanie zagrożeń
  • Analizy systemów sterowania (DCS, SCADA) w zakresie możliwości przejęcia kontroli lub wprowadzenia złośliwego oprogramowania
  • Analiza złośliwego oprogramowania na zlecenie Zamawiającego, oparta o metodykę wypracowaną przez ComCERT (uzgodnioną z Zamawiającym) i scenariusze badawcze odwołujące się do wszystkich zasadniczych funkcjonalności złośliwego oprogramowania, a w szczególności do mechanizmów infekcji, propagacji, kamuflażu oraz elementu socjotechnicznego.
  • Symulowane ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną dla określenia osiągniętych poziomów bezpieczeństwa
  • Ćwiczenia gotowości na działanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz audyty stopnia dojrzałości zespołu bezpieczeństwa IT do obsługi incydentów bezpieczeństwa

3)      Monitorowanie światowych trendów technologicznych dotyczących wszystkich, w tym najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa technologicznego w zakresie DCS i SCADA. W wyniku tego monitoringu ComCERT tworzy i przedstawia Klientowi comiesięczne raporty opisujące pojawiające się nowe zagrożenia oraz trendy technologiczne dotyczące nowych zagrożeń.