Budujemy SOC w Rzeszowie!

Miło nam poinformować, że wygraliśmy przetarg na budowę SOC w mieście Rzeszów. SOC ma objąć Miejską Sieć Teleinformatyczną, do której podłączone są m.in.: Urząd Miasta Rzeszowa, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego czy Miejska Administracja Targowisk i Parkingów. Wartość umowy to 9,82 mln zł brutto. Ten projekt podkreśla rosnącą reputację Rzeszowa jako centrum innowacji technologicznych. Bardzo cieszymy się z podjętej współpracy.