ComCERT będzie dostarczał usługi Cyber Threat Intelligence gigantowi elektroenergetycznemu

ComCERT – w wyniku postępowania przetargowego – uzyskał zamówienie na dostarczanie danych będących wynikiem monitorowania środowiska internetowego dotyczącego bezpieczeństwa naszego Klienta. Umowa została podpisana na 3 lata i obejmuje m.in. dostarczanie danych w postaci wsadu do automatycznego przetwarzania w systemach Klienta.