COMCERT BUDUJE CERT-y W ENERGETYCE

ComCERT podpisał umowę na wsparcie przy budowie zespołu CERT dla dużej grupy kapitałowej operującej w branży energetycznej. Nazwa podmiotu jak i szczegółowy zakres prac objęte są umową o poufności.