ComCERT doradcą w zakresie cyberbezpieczeństwa dla wielkiego podmiotu energetycznego

ComCERT podpisał dziś umowę ramową w zakresie doradztwa dotyczącego budowy organizacji cyberbezpieczeństwa z wielkim podmiotem branży energii. ComCERT będzie doradzał kierownictwu pionu cyberbezpieczeństwa i IT w zakresie tworzenia zespołów CERT, SOC, procesów, dokumentów itp. w celu podnoszenia w Organizacji zdolności do zarządzania cyberbezpieczeństwem.