ComCERT dostarcza wiedzy dużemu bankowi

ComCERT SA podpisał z dużym polskim bankiem umowę na monitorowanie światowych trendów technologicznych dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa technologicznego związanych z bankowością. W wyniku tego monitoringu ComCERT będzie tworzył i przedstawiał Klientowi comiesięczne raporty opisujące pojawiające się nowe zagrożenia oraz trendy technologiczne dotyczące nowych zagrożeń. Raport ten będzie pomocny dla Banku w m.in. kształtowaniu polityki bezpieczeństwa organizacji, a w szczególności analizie ryzyka dla bezpieczeństwa posiadanych zasobów.