ComCERT ma prawo do CERT

ComCERT – na mocy umowy licencyjnej podpisanej w dniu dzisiejszym z Carnegie Mellon University – uzyskał prawo stosowania znaku słownego „CERT”. Uniwersytet Carnegie Mellon przyznaje takie prawo jedynie zespołom reagującym na incydenty cyberbezpieczeństwa, które dają rękojmię jakości i profesjonalizmu działania.