COMCERT-owa SERIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BUDOWY SOC

ComCERT prowadzi serię szkoleń dotyczących budowy SOC w bankach. Duży popyt na know-how związany z obudową SOC związany jest z serią zamówień szkoleń dotyczących najlepszych praktyk związanych z budową takich komórek. ComCERT realizuje w czwartym kwartale kilka takich szkoleń.