ComCERT Partnerem publikacji Instytutu Kościuszki

ComCERT jest Partnerem publikacji Instytut Kościuszki nt. zmierzchu neutralności technologii cyfrowych.

Premiera policy briefu miała miejsce dziś w #Davos na jednej z najważniejszych konferencji tego roku: World Economic Forum.

“Wojna nadała zupełnie nowy kontekst roli korporacji na arenie międzynarodowej, rodząc dylemat prawny – czy firmy z sektora prywatnego mogą być uznane za uczestników wojny ze względu wsparcie okazywane jednej ze stron, czy może powinny być postrzegane jako nieszczęsne ofiary, które po prostu prowadzą działalność na terytorium dotkniętym konfliktem?”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją:

The_Twilight_of_the_Neutrality_of_Digital_Technology