ComCERT podpisał 14 stycznia 2013 roku kolejną ważną umowę z istotnym Klientem.

Zakres umowy to m.in.:
  • monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Zamawiającego na podstawie zewnętrznego monitoringu oraz natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o naruszeniach bezpieczeństwa,
  • świadczenie konsultacji dotyczących stanu bezpieczeństwa IT i głównych zagrożeń, prowadzących do wypracowania koniecznych działań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne Zamawiającego oraz jego zdolność do reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa IT.