ComCERT podpisał dużą umowę na budowę SOC z wielką spółką obrotu energią