4 października 2019

ComCERT podpisał dużą umowę na budowę SOC z wielką spółką obrotu energią

Umowa obejmuje m.in., stworzenie SOC ze wszystkimi elementami, a po jego zakończeniu – kierowanie pracami SOC przez kolejne 12 miesięcy i dostarczanie feedów Cyber Threat Intelligence.