ComCERT podpisał umowę ramową o współpracy z wielkim operatorem elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych.

Oferta ComCERT została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą. Umowa została podpisana na 3 lata. W ramach usług objętych umową ComCERT będzie dostarczał Klientowi usług związanych z know-how dotyczącym zarządzania cyberbezpieczeństwem.