8 listopada 2019

ComCERT podpisał umowę z jedną z instytucji obrotu giełdowego

W ramach tej umowy ComCERT przeprowadzi audyt stopnia dostosowania tej instytucji, będącej operatorem usług kluczowych, do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.