31 października 2019

ComCERT podpisał umowę z jedną z instytucji rynku finansowego

W ramach umowy ComCERT będzie dostarczał dane dotyczące cyberbezpieczeństwa tego podmiotu i jego środowiska.