COMCERT POSZERZA SWOJE USŁUGI O AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, ComCERT  wzbogacił pakiet swoich usług o audyty bezpieczeństwa, których celem jest analiza odporności badanego elementu infrastruktury informatycznej. Są to usługi projektowe, wdrożeniowe, doradcze i szkoleniowe, dobierane odpowiednio do potrzeb Klienta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji obejmujących bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo osobowe, kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w Organizacji poprzez wprowadzenie sprawnie działających procedur, które pozwalają nie tylko eliminować drobne ryzyka cechujące się znacznym prawdopodobieństwem wystąpienia lub pojawiające się okresowo w Organizacji, ale przede wszystkim mają istotny wpływ na zachowanie ciągłości działania instytucji.