ComCERT przeprowadził audyt poziomu dojrzałości SOC wielkiego polskiego banku

ComCERT przeprowadził audyt autorską metodyką SUOPT stopnia dojrzałości wewnętrznego Security Operations Center wielkiego polskiego banku. Prace trwały 3 miesiące i zakończyły się raportem zawierającym ocenę stopnia dojrzałości, analizę luki oraz propozycję konkretnych działań zwiększających dojrzałość zespołu oraz zdolność do zarządzania cyberbezpieczeństwem.