ComCERT przeprowadził ćwiczenia CERT Drill™ w wielkim banku

Ćwiczenia CERT Drill oparte są na koncepcji Cyber EXE™ autorstwa Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, z tym, że są one przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki konkretnego klienta i z zachowaniem pełnej poufności co do przebiegu jak i wniosków z ćwiczenia. Jest to nowy produkt ComCERT (ćwiczenia przeprowadzono po raz drugi) i spotkał się z bardzo pozytywną oceną Klienta. Ćwiczenia zostały zrealizowane z dużym sukcesem, a powstały w ich wyniku raport zawierał wiele obserwacji i rekomendacji pozwalających Bankowi na zwiększenie zdolności zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa.