ComCERT realizuje umowę o zespole CERT w dużym podmiocie elektroenergetycznym