ComCERT uzyskał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego!

Informujemy, że ComCERT SA uzyskał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego. Uzyskany certyfikat potwierdza naszą zdolność do ochrony informacji niejawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w ramach Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. 2023, poz. 756 z późn. zm.), pełną  zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2031 r.
  • POUFNE – na okres do: 2034 r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. 2023, poz. 756 z późn. zm.), zdolność do ochrony informacji niejawnych – UNII EUROPEJSKIEJ, oznaczonych klauzulą:

  • SECRET UE/EU SECRET – na okres do: 2031 r.
  • CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL – na okres do: 2034 r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. 2023, poz. 756 z późn. zm.), zdolność do ochrony informacji niejawnych – ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO NATO, oznaczonych klauzulą:

  • NATO SECRET – na okres do: 2031 r.
  • NATO CONFIDENTIAL – na okres do: 2034 r.

Co to oznacza dla naszych klientów?

  • Większe zaufanie: Jesteśmy wiarygodnym partnerem, na którym można polegać w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Zwiększone możliwości współpracy: Dzięki temu poświadczeniu możemy realizować projekty wymagające najwyższego stopnia tajności.
  • Innowacyjność i liderstwo: Stawiamy na ciągły rozwój i innowacje, co jest możliwe dzięki utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zobowiązujemy się do kontynuowania naszych wysiłków w dążeniu do doskonałości, aby zawsze oferować usługi na najwyższym możliwym poziomie. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.