ComCERT uzyskuje certyfikat ISO 22301:2019

ComCERT osiągnął kolejny znaczący cel w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zarządzania ryzykiem, uzyskując certyfikat ISO 22301:2019 (co jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań PE-EN ISO 22301:2020-04). Jest to międzynarodowy standard zarządzania ciągłością działania, który potwierdza, że nasze procedury i systemy są w pełni zgodne z najwyższymi globalnymi normami. Certyfikacja ta obejmuje szeroki zakres naszych usług cyberbezpieczeństwa, w tym monitorowanie bezpieczeństwa operacyjnego (SOC), zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CERT), doradztwo i audyty IT.