1 czerwca 2012

ComCERT w nowym miejscu

Spółka ComCERT SA przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Tytoniowej 20 w Warszawie.