ComCERT wspiera CERT wielkiego podmiotu elektroenergetycznego

W ramach umowy ComCERT wesprze CERT tego podmiotu w procesie podnoszenia jego kompetencji, zweryfikuje jego dojrzałość oraz wesprze w procesie uzyskania członkostwa, akredytacji i certyfikacji w środowiskach stowarzyszających takie zespoły.