ComCERT wspiera w dostosowaniu do ustawy i wdraża SOC

ComCERT podpisał umowy na wsparcie wielkiego przedsiębiorstwa, będącego największym w Unii Europejskiej operatorem sieci ciepłowniczej, w dostosowaniu do zgodności jego działań z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach podpisanych umów ComCERT stworzy również koncepcję SOC i wesprze tego operatora w jego wdrożeniu.