ComCERT wspierał Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń w ćwiczeniach CyberEXE™ dla sektora bankowego

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń przeprowadziła, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich kolejne ćwiczenia CyberEXE dla sektora bankowego. To już trzecie takie ćwiczenia. Polegają one na weryfikacji, w jaki sposób bank, jako duża, specyficzna organizacja, reaguje na symulowany incydent cyberbezpieczeństwa dużej skali. W ćwiczeniach wzięła udział największa liczba banków, w porównaniu ze wszystkim wcześniejszymi edycjami. ComCERT wspierał Fundację w zakresie technologicznym, logistycznym, organizacyjnym i ludzkim.