COMCERT WYGRAŁ 2 KOLEJNE PRZETARGI ENISA

ComCERT – w konsorcjum z partnerami holenderskim i niemieckim – działając w ramach umowy ramowej podpisanej z ENISA w 2014 roku, wygrał 2 kolejne przetargi ENISA na stworzenie materiałów pozwalających na skuteczniejsze prowadzenie ćwiczeń dla zespołów CERT, dotyczących analizy złośliwego oprogramowania oraz zagrożeń dotyczących środowiska mobilnego.