ComCERT wygrał przetarg ENISA

ComCERT – w konsorcjum z partnerami holenderskim i niemieckim – działając w ramach umowy ramowej podpisanej z ENISA w 2014 roku, wygrał kolejny przetarg ENISA. Tym razem tematem zlecenia jest opracowanie mapy najbardziej potrzebnych szkoleń dla europejskich podmiotów infrastruktury krytycznej, zdefiniowanych zgodnie z nową Dyrektywą NIS.