ComCERT WYKONAŁ AUDYT SOC W BANKU

ComCERT przeprowadził audyt stopnia dojrzałości procesu wdrożenia komórki SOC (Security Operations Centre) w polskim oddziale jednego z największych europejskich banków. Kompetencje pracowników ComCERT-u zostały wysoko ocenione.