ComCERT zawarł umowę na audyt SOC z duńskim operatorem SOC

W ramach umowy ComCERT przeprowadzi audyt stopnia dojrzałości operacji Security Operations Center prowadzonym przez duński podmiot dla sektora bankowości. W drugiej części umowy ComCERT dostarczy całą potrzebną dokumentację procesów SOC i je wdroży u Klienta.