ComCERT zrealizował kolejną umowę z ENISA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała materiały do ćwiczeń zespołów CERT, w znacznej mierze przygotowane przez pracowników ComCERT. Tegoroczne rozszerzenie ćwiczeń dotyczy reagowania na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Materiały (ćwiczenia numer 24–29) są dostępne pod adresem http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/exercise. Pracowało nad nimi 6 pracowników ComCERT SA.