ComCERT zrealizował umowę z ENISA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała dokument pt. „Alerts, Warnings and Announcements. Best Practices Guide”, zawierający opis najlepszych praktyk i rekomendacje dla zespołów CERT dotyczące realizacji polityki alertów, ostrzeżeń i ogłoszeń wydawanych lub publikowanych przez te zespoły. Współautorami tego podręcznika byli eksperci ComCERT. Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/awa.